Sobna vrata


Sobna vrata su cjelina za sebe. Namjena im je fizički odijeliti prostorije stana u manje zasebne cjeline. Sobna vrata ne moraju biti samo barijera koja odjeljuje, naprotiv kod njhovog stvaranja treba težiti tome da postanu ukras Vašeg doma. Savremena sobna vrata su konstrukcijski bitno različita od vrata izrađenih od masiva u cjelosti i za njihovu izradu postoji novi skup pravila struke koji jamči njihovu dugotrajnu i pouzdanu upotrebu. Kada  tražimo vrata za kupovinu, imajmo u vidu koliko puta ćemo ga morati otvarati – zatvarati.

Pored standardnih modela izrađujemo i unikatna vrata na želju kupca. Sobna vrata od medijapana (MDF) : mogu biti furnirana ili završno farbana sa poliuretanskom pokrivnom bojom.